pondělí 18. června 2012

LÉČIVÁ HUDBAHudba ovlivňuje vegetativní funkce - srdeční rytmus, krevní tlak, dýchání, svalový tonus, motoriku, termoregulaci a pod. Používá se ke zmírnění bolesti, úzkosti, strachu (např. při chirurgických nebo stomatologických zákrocích), u poinfarktových stavů, při léčbě dlouhotrvajících chorob (např. tuberkulózy).
V psychoterapii se hudba užívá k léčbě adaptability, komunikace, v souvislosti s neurózami a pod. Hudba je sama o sobě komunikací, proto umožňuje oslovení a porozumění i tam, kde jsou narušeny běžné mezilidské kontakty. Pomáhá jednak poslech hudby (tzv. receptivní muzikoterapie) a jednak aktivní provozování hudby - např. jako emoční ventil, jako prostředek restrukturace vztahu jedince a kolektivu a pod. Za důležité se také, v návaznosti na Junga, považuje napojení na základní zákonitosti fungování světa (Weltklang, archetypy…). Užívají se různé metody muzikoterapie - racionální, sugestivní, abreaktivní, tréninková, interpersonálně korektivní atd. Muzikoterapie může být individuální, skupinová nebo hromadná. Užívá se (např. u autistických dětí) tzv. akustická dieta - omezení zvukových podnětů na triangly či zvony. Reprodukovaná hudba s následnou reflexí se užívá při léčbě alkoholismu a toxikomanie. Aktivní muzikoterapie je účinná při rozvoji psychicky i somaticky zaostalých dětí. Významná je také léčba postavená na práci s vlastním hlasem, resp. zpěvem - hlasová terapie.
Léčivá hudba
Hudba k terapii se většinou nevybírá podle estetických kritérií. Obvykle se neklade důraz na obsahovou stránku díla, ale na schopnost bezprostředně působit. Povzbuzuje se emocionálně laděný fantazijní výklad, výpověď o prožitku a pod. Proto se vybírají všeobecně přijatelné skladby klasicko-romantické produkce (Beethoven, Chopin, Čajkovskij), které vyvolávají intenzivní citové prožitky a reakce. Pontvikova švédská škola muzikoterapie zásadně preferuje bachovskou polyfonii. Často se užívají lidové písně a etnická hudba a pro některé účely se hodí dokonce agresivní rytmická hudba. Dosud však není popsáno terapeutické působení psychedelické rockové hudby a orchestrální a komorní témbrové hudby (Messiaen, Ligeti, Penderecki, Schnittke, Scelsi ad.).

Zdroj: wikipedieLÉČIVÝ HLAS Z VNITŘNÍ ČÁSTI PLANETY, zaznamenaný z jeskyně v Tibetu

Zaznamenaná hudba z vnitřní Země z tajné jeskyně v Tibetu. Nahrávku učinil ruský výzkumný tým. Tato léčivá nebeská hudba začala znít až teprve nedávno z místa, kam od nepaměti chodí tibetští mniši meditovat, nikdy však k ničemu podobnému nedošlo, až v posledních měsících. Někteří se domnívají, že to je oslava propojení duše Země a galaktické rodiny světla rozeznívající vnitřní duši království Agartha. Tato hudba má schopnost léčit a modulovat destruktivní energie a bytosti směrem do Světla a čistoty.
Doplnění léčitelky:
Tento záznam byl pořízen záměrně, nic není náhoda. Vyšší pozitivní bytosti a planeta Země věděli, že se tento záznam bude šířit a bude lidem pomáhat v transformaci energií. Tamní mniši v Tibetu prosili o záchranu planety Země a Země jim odpověděla tímto způsobem pro ně i ostatní lidi. Jeskyně je vyjímečná a nabitá pozitivní energií - vibrací.
Když bude na Zemi dostatek lidí rozumně a správně používající své vyšší frekvence a budou umět tyto vyšší vibrace používat, což jsou vyšší jemnohmotné vibrace (frekvence) lásky, dokáží lidé tuto Zemi ochránit.
Tato hudba tomuto stavu hodně napomáhá. Je vhodné si jí denně i 5x za sebou poslechnout a nechat působit i po celém sídlišti, kde bydlíte.
Při jejím poslechu jsme vnímali jak odchází řada negativních temných bytostí (i ještěrů) z našeho sídliště a utíká pryč. Nemají rádi tuto vysokou frekvenci, kterou nám poskytla, díky tibetským mnichům ku pomoci planeta Země. Tamní mniši ji mohou použít také i k léčení duší.
K hudbě můžete přidat vaši LÁSKU a léčit i okolí každý den.

Zdroj: YouTube
  Žádné komentáře:

Okomentovat